એસોસિયેશન ઓફ વર્લ્ડ ઇલેક્શન બોડીઝ (AWEB)ના એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડની 11મી બેઠક

એસોસિયેશન ઓફ વર્લ્ડ ઇલેક્શન બોડીઝ (AWEB)ના એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડની 11મી બેઠક

  • મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર શ્રી રાજીવ કુમારે એસોસિએશન ઓફ વર્લ્ડ ઇલેક્શન બોડીઝ (A-WEB)ના એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડની 11મી બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે કાર્ટેજેના, કોલંબિયા ખાતે ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI)ના ત્રણ સભ્યોના પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
  • 13 જુલાઈ, 2023ના રોજ નેશનલ સિવિલ રજિસ્ટ્રી, કોલમ્બિયા દ્વારા “પ્રાદેશિક ચૂંટણી 2023ના પડકારો પર વૈશ્વિક દૃષ્ટિકોણ” થીમ પર એક આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિશ્વ ચૂંટણી સંસ્થાઓનું સંગઠન, જેને સામાન્ય રીતે ‘A-WEB’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેની સ્થાપના 14 ઓક્ટોબર, 2013ના રોજ દક્ષિણ કોરિયાના સોંગ-ડોમાં કરવામાં આવી હતી.
  • A-WEB એ ચૂંટણી વ્યવસ્થાપન સંસ્થાઓની પ્રથમ વૈશ્વિક સંસ્થા છે અને સભ્યપદમાં હાલમાં સભ્યો તરીકે 118 EMB અને સહયોગી સભ્યો તરીકે 20 પ્રાદેશિક સંગઠનોનો સમાવેશ થાય છે. સ્લોગન : ‘Democracy to Grow for All Worldwide

Leave a Comment

Share this post