ભારત ફ્રાન્સ દ્વિપક્ષીય નૌકા કવાયત ‘વરુણ’ની 21મી આવૃત્તિ

ભારત ફ્રાન્સ દ્વિપક્ષીય નૌકા કવાયત ‘વરુણ’ની 21મી આવૃત્તિ

  • ભારતીય અને ફ્રેન્ચ નૌકાદળ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય કવાયતના 21મા સંસ્કરણનો બીજો તબક્કો, વરુણ (વરુણ-23) અરબી સમુદ્રમાં હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. ‘વરુણ-2023’નો પ્રથમ તબક્કો 16 થી 20 જાન્યુઆરી દરમિયાન ભારતના પશ્ચિમ કિનારે યોજાયો હતો.
  • ભારતીય અને ફ્રેન્ચ નૌકાદળ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય નૌકા કવાયત 1993માં શરૂ થઈ હતી.
  • 2001માં હાથ ધરવામાં આવેલી ‘વરુણ’ નામની કવાયત ત્યારથી ભારત-ફ્રાંસના મજબૂત દ્વિપક્ષીય સંબંધોનું પ્રતીક બની ગઈ છે.

Leave a Comment

Share this post