પ્રથમ વખત 3-લેન સર્વિસ રોડ

પ્રથમ વખત 3-લેન સર્વિસ રોડ

  • શ્રી નીતિન ગડકરીએ ગુજરાતના વડોદરામાં રૂ. 48 કરોડના બે નેશનલ હાઇવે પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં નેશનલ હાઈવે 48 પર સૌપ્રથમવાર સૌર ઉર્જાથી ચાલતી સ્ટ્રીટ લાઈટોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ બાંધકામમાં પ્રથમ વખત 3 લેનનો સર્વિસ રોડ બનાવવામાં આવ્યો છે.
  • આ પ્રોજેક્ટમાં વડોદરાના નેશનલ હાઇવે 48 દેના જંકશન પાસે અંડરપાસ અને સર્વિસ રોડ બનાવવામાં આવ્યો છે. અંડરપાસ અને સર્વિસ રોડની સપાટી પર પોલિમર મોડિફાઇડ બિટ્યુમિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે તેને વધુ મજબૂતી અને તિરાડો સામે સારી પ્રતિકારકતા આપશે. નવા સર્વિસ રોડ, વાહનોના અંડરપાસ અને RCC ક્રેશ બેરિયર બનાવવામાં આવ્યા છે, જેનાથી ટ્રાફિક જામની સમસ્યા હલ થશે અને મુસાફરી વધુ સુરક્ષિત બનશે.
  • આ પ્રોજેક્ટ્સ દેના, હરિણી, વિરોદ ગામોને વધુ સારી કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડશે, આ અકસ્માતગ્રસ્ત વિસ્તારને ટ્રાફિક માટે વધુ સુરક્ષિત બનાવશે અને ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાંથી અવરજવર વધુ સુલભ બનશે.

Leave a Comment

Share this post