ભારતનો 80મો ગ્રાન્ડમાસ્ટર

ભારતનો 80મો ગ્રાન્ડમાસ્ટર

  • જર્મનીમાં બેડ ઝ્વિસેનાહનમાં જર્મન IM ઇલ્જા સ્નેડરને હરાવીને ભારતીય ચેસ ખેલાડી વિગ્નેશ NR 24મો નોર્ડવેસ્ટ કપ 2023 જીતવાની સાથે જ ભારતના 80મા ગ્રાન્ડમાસ્ટર બન્યા. વિશાખ NR, વિગ્નેશના મોટા ભાઈ, 2019માં ભારતના 59મા ગ્રાન્ડમાસ્ટર બન્યા હતા. વિશાખ અને વિગ્નેશ ભારતમાં ગ્રાન્ડમાસ્ટરનું બિરુદ મેળવનાર પ્રથમ ભાઈ છે.

ભારતના ગ્રાન્ડ માસ્ટર્સ

  • 79મો ચેસ ગ્રાન્ડમાસ્ટર: એમ પ્રણેશ
  • 78મું : કૌસ્તવ ચેટર્જી (પશ્ચિમ બંગાળ)
  • 77મું :  આદિત્ય મિત્તલ (મહારાષ્ટ્ર)
  • 76મું :  પ્રણવ આનંદ (કર્ણાટક)
  • 75મું :  વી. પ્રણવ (તામિલનાડુ)

Leave a Comment

Share this post