અદ્યતન KSS-III બેચ-II સબમરીન

અદ્યતન KSS-III બેચ-II સબમરીન

  • દક્ષિણ કોરિયાએ તાજેતરમાં ભારતને તેની અદ્યતન KSS-III બેચ-II સબમરીન પ્રદાન કરવા માટે વિશેષ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. KSS-III, દક્ષિણ કોરિયા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી સબમરીન, બેચ-1 અને બેચ-II એમ બે તબક્કામાં વિકસાવવામાં આવી રહી છે. તે ડીઝલ-ઇલેક્ટ્રિક એટેક સબમરીનની શ્રેણી છે.
  • તે ડેવુ શિપબિલ્ડિંગ અને મરીન એન્જિનિયરિંગ (DSME) અને હ્યુન્ડાઈ હેવી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (HHI) દ્વારા સંયુક્ત રીતે વિકસાવવામાં આવ્યું છે.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post