અગ્નિવીરો માટે BSF પછી CISFમાં 10 ટકા અનામતની જાહેરાત

અગ્નિવીરો માટે BSF પછી CISFમાં 10 ટકા અનામતની જાહેરાત

  • કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ (CISF)માં ખાલી જગ્યાઓની ભરતીમાં ભૂતપૂર્વ અગ્નિવીરો માટે 10 ટકા અનામતની જાહેરાત કરી છે. મંત્રાલયે અગ્નિવીરોની ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટની પણ જાહેરાત કરી છે. તે અગ્નિવીરોની પ્રથમ બેચ અથવા પછીની બેચના આધારે ઉપલબ્ધ થશે. આ માટે સેન્ટ્રલ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ એક્ટ, 1968 હેઠળ બનાવેલા નિયમોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.
  • ભૂતપૂર્વ અગ્નિવીરોની પ્રથમ બેચના ઉમેદવારો માટે ઉપલી વય મર્યાદા પાંચ વર્ષ સુધી અને અન્ય બેચના ઉમેદવારો માટે ત્રણ વર્ષ સુધીની છૂટછાટ આપવામાં આવશે. નોટિફિકેશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓને પણ ફિઝિકલ ટેસ્ટમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે, એટલે કે તેમને ફિઝિકલ ટેસ્ટમાંથી પસાર થવું પડશે નહીં.
  • હાલમાં અર્ધલશ્કરી દળોમાં ભરતી માટે વય મર્યાદા 18-23 વર્ષ છે. અગ્નિપથ યોજના હેઠળ, સશસ્ત્ર દળોમાં જોડાતા લોકો 21 વર્ષની મહત્તમ વય મર્યાદામાં પણ, આર્મી અથવા એરફોર્સ અથવા નેવીમાં ચાર વર્ષની સેવા પછી 30 વર્ષ સુધીની ઉંમર સુધી અને પ્રથમ બેચના કિસ્સામાં 28 વર્ષ સુધી. બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF)માં પણ આવો જ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

અગ્નિવીર

  • ગયા વર્ષે (2022) 14 જૂને કેન્દ્ર સરકારે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સમાં 17થી 21 વર્ષ સુધીના યુવાનોની ભરતી માટે અગ્નિપથ યોજનાની જાહેરાત કરી હતી. આ યોજના હેઠળ પ્રથમ ચાર વર્ષ માટે કોન્ટ્રાક્ટ આધારે યુવાનોની ભરતી કરવામાં આવશે. આ અંતર્ગત સેનામાં ભરતી થનારા સૈનિકોને અગ્નિવીર તરીકે ઓળખવામાં આવશે. દરેક બેચમાંથી 25 ટકા અગ્નિવીરોને અગ્નિપથ યોજના હેઠળ ચાર વર્ષની સેવા પૂરી થયા પછી નિયમિત સેવા આપવામાં આવશે.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post