કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ના સીએમડી તરીકે લલિત કુમાર ગુપ્તાની નિમણૂક

કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ના સીએમડી તરીકે લલિત કુમાર ગુપ્તાની નિમણૂક

  • કેબિનેટની નિમણૂક સમિતિ (ACC) દ્વારા લલિત કુમાર ગુપ્તાને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ના નવા અધ્યક્ષ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (CMD) તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ અથવા CCI એ ભારત સરકારના ટેક્સટાઈલ મંત્રાલયની માલિકી હેઠળનું કેન્દ્રીય જાહેર ક્ષેત્રનું ઉપક્રમ છે. કંપની એક્ટ 1956 હેઠળ 31 જુલાઈ 1970ના રોજ તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post