5 એપ્રિલ : નેશનલ મેરીટાઇમ ડે એટલે કે રાષ્ટ્રીય દરિયાઇ દિવસ

5 એપ્રિલ : નેશનલ મેરીટાઇમ ડે એટલે કે રાષ્ટ્રીય દરિયાઇ દિવસ

  • ત્રણ બાજુથી ઘેરાયેલા ભારત માટે દરિયાઇ સુરક્ષા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.ભારતમાં નેશનલ મેરીટાઇમ ડેની વર્ષ 1964માં પહેલીવાર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
  • આ દિવસ 5 એપ્રિલ, 1919ના રોજ મુંબઈથી લંડન સુધીની પ્રથમ ભારતીય વેપારી જહાજ ‘એસ એસ લૉયલ્ટી’ની પ્રથમ સફરના ઉપલક્ષ્યમાં ઉજવવામાં આવે છે.રાષ્ટ્રીય દરિયાઈ દિવસને ઉજવવાનો ઉદ્દેશ્ય ભારતીય અર્થતંત્રના વિકાસમાં દરિયાઈ વેપારના યોગદાન અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં ભારતના વ્યૂહાત્મક સ્થાનના મહત્વની પ્રશંસા કરવાનો છે.
  • આ વર્ષે ભારતમાં રાષ્ટ્રીય દરિયાઈ દિવસ માટે, કોઈ થીમ નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવી નથી. જો કે, નેશનલ મેરીટાઇમ વીક 2023 ની થીમ “શિપિંગમાં અમૃત કાલ” છે.
  • ભારતની આઝાદીના 75મા અને 100મા વર્ષ વચ્ચેના આ 25 વર્ષના સમયગાળાને શિપિંગમાં સુવર્ણ યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. થીમ આ સમયગાળા દરમિયાન ભારતીય દરિયાઈ ઉદ્યોગમાં મોટી પ્રગતિ અને વૃદ્ધિની સંભાવના પર ભાર મૂકે છે, જે તેના “સુવર્ણ યુગ” તરફ દોરી જાય છે.

Leave a Comment

Share this post