ભારત રંગ મહોત્સવ (BRM)

નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામા (NSD) 14 થી 26 ફેબ્રુઆરી 2023 દરમિયાન ભારત રંગ મહોત્સવ (BRM) ની 22મી આવૃત્તિનું આયોજન કરશે.
  • આ કાર્યક્રમ દેશના અલગ-અલગ 10 શહેરોમાં યોજાશે.
  • BRM દિલ્હી, નાસિક, જયપુર, રાજામુન્દ્રી, ભોપાલ, જમ્મુ, શ્રીનગર, ગુવાહાટી, રાંચી અને કેવડિયામાં થશે.
  • આ નાટકો 16 વિવિધ ભારતીય ભાષાઓમાં પણ રજૂ કરવામાં આવશે.

નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામા (NSD)

  • નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામા ( NSD ) એ નવી દિલ્હી , ભારત ખાતે આવેલી થિયેટર તાલીમ સંસ્થા છે .
  • તે ભારત સરકારના સંસ્કૃતિ મંત્રાલય હેઠળની એક સ્વાયત્ત સંસ્થા છે .
  • તેની સ્થાપના 1959માં સંગીત નાટક અકાદમી દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને 1975માં તે સ્વતંત્ર શાળા બની હતી.
  • 2005માં તેને ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ 2011માં તેને રદ કરવામાં આવ્યો હતો.
  • પરેશ રાવલ નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામા (NSD)ના વર્તમાન અધ્યક્ષ છે.

Leave a Comment

Share this post