ભારત અને લક્ઝમબર્ગની મિત્રતાના 75 વર્ષની ઉજવણી

ભારત અને લક્ઝમબર્ગની મિત્રતાના 75 વર્ષની ઉજવણી

  • મિત્રતાના 75 વર્ષની ઉજવણી કરતા, ભારત અને લક્ઝમબર્ગે 15 માર્ચ 2023ના રોજ સંયુક્ત સ્મારક સ્ટેમ્પ લોન્ચ કર્યો.ભારત અને લક્ઝમબર્ગ વચ્ચે સ્ટીલ ક્ષેત્રમાં લાંબા સમયથી સહયોગ છે. લક્ઝમબર્ગની કંપની પોલ વર્થ કંપની છેલ્લા 20 વર્ષથી ભારતમાં છે.અગાઉ, લક્ઝમબર્ગમાં 4-7 નવેમ્બર, 2015 દરમિયાન 12મી એશિયા-યુરોપ વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક યોજાઈ હતી.

Leave a Comment

Share this post