કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વર્ષ 2023-24 માટેનું બજેટ જાહેર..

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વર્ષ 2023-24 માટેનું બજેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું.

ઇસ મોડ પે ઘબરા કે ના થમ જાયે આપ
જો બાત નયી હૈ ઉસે અપનાઇએ આપ
ડરતે હૈં નયી રાહ પે ક્યોં ચલને સે
હમ આગે આગે ચલતે હૈં આ જાયે આપ
– અરુણ જેટલી, કેન્દ્રીય બજેટ, 2017

બજેટ, બજેટ ભાષણ, અગત્યના તથ્યો મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Share this post