કર્નલ શુચિતા કોમ્યુનિકેશન ઝોનને કમાન્ડ કરનાર પ્રથમ મહિલા બન્યા

કર્નલ શુચિતા કોમ્યુનિકેશન ઝોનને કમાન્ડ કરનાર પ્રથમ મહિલા બન્યા

  • કર્નલ શુચિતા શેખર ભારતીય આર્મી સર્વિસ કોર્પ્સમાં કોમ્યુનિકેશન ઝોન મિકેનિકલ ટ્રાન્સપોર્ટ બટાલિયનને કમાન્ડ કરનાર પ્રથમ મહિલા અધિકારી બની છે. તે સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત ઉત્તરી કમાન્ડની સપ્લાય ચેઇનની જાળવણી માટે જવાબદાર છે.ભારતીય સેનાના ઈતિહાસમાં આ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે અને લિંગ સમાનતા તરફ એક મહાન પગલું છે.

Leave a Comment

Share this post