ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાત ગેબ્રિયલ

  • ન્યૂઝીલેન્ડ સરકારે તેમના દેશના ઉત્તર ક્ષેત્રમાં ત્રાટકેલા ગેબ્રિયેલે વાવાઝોડાના પગલે રાષ્ટ્રીય કટોકટીની જાહેરાત કરી છે.
  • ન્યુઝીલેન્ડના ઈતિહાસમાં આ ત્રીજી વખત છે જ્યારે રાષ્ટ્રીય કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી છે.
  • આ પહેલા 2019ના ક્રાઈસ્ટચર્ચ હુમલા અને COVID-19 રોગચાળાને પગલે ન્યુઝીલેન્ડે કટોકટીની સ્થિતિ જાહેર કરી હતી.
  • ન્યૂઝીલેન્ડના વડાપ્રધાન : ક્રિસ હિપકિન્સ.
  • દેશની 50 લાખની વસ્તીમાંથી લગભગ ત્રીજા ભાગ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહે છે.

ચક્રવાત ગેબ્રિયલ વિશે

  • ચક્રવાત એ નીચા દબાણવાળા વિસ્તારની આસપાસ હવાનું ઝડપી પરિભ્રમણ છે જ્યારે વિરોધી ચક્રવાત એ ઉચ્ચ દબાણવાળા વિસ્તારની આસપાસ પવનનું પરિભ્રમણ છે.
  • તે ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાત છે.
  • તે એક ગંભીર ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાત છે અને તે શ્રેણી 3 થી સંબંધિત છે; ચક્રવાતની ઝડપ 119 કિમી/કલાકથી 157 કિમી/કલાકની વચ્ચે છે

Leave a Comment

Share this post