ડિજિટલ યુનિવર્સિટી

ડિજિટલ યુનિવર્સિટી

  • શિક્ષણ મંત્રાલય અને વિવિધ હિસ્સેદારો ઓગસ્ટ 2023 સુધીમાં 2022ના કેન્દ્રીય બજેટમાં જાહેર કરાયેલ ‘ડિજિટલ યુનિવર્સિટી’ની સ્થાપના માટે કામ કરી રહ્યા છે.યુનિવર્સિટી લાયકાત પ્રમાણપત્ર કાર્યક્રમો, ડિપ્લોમા અને ડિગ્રીઓનો સંપૂર્ણ શ્રેણી પ્રદાન કરશે. યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (યુજીસી) દ્વારા પ્રસ્તાવિત, બેઠકોની સંખ્યા પર કોઈ મર્યાદા રહેશે નહીં. ધોરણ 12 પાસ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ પ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે.

દેશની પ્રથમ ડિજિટલ યુનિવર્સિટી

  • દેશની પ્રથમ ડિજિટલ યુનિવર્સિટી કેરળમાં શરૂ થઈ ચૂકી છે. ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી એન્ડ મેનેજમેન્ટ કેરળ (IIITM-K) ને ડિજિટલ યુનિવર્સિટીમાં અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું હતું. અહીં સાયબર સિક્યોરિટી, બ્લોક ચેઈન, મશીન લર્નિંગ સહિતના ઘણા વિષયોમાં અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ છે.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post