ગુરુ જેવા ગ્રહની શોધ

ગુરુ જેવા ગ્રહની શોધ

  • પૃથ્વીથી 520 પ્રકાશ-વર્ષના અંતરે સ્થિત ગુરુ જેવા ગ્રહની શોધ થઈ છે. આ ગેસ ગ્રહ 8 UMi b તરીકે ઓળખાય છે અને 2015માં કોરિયન ખગોળશાસ્ત્રીઓ દ્વારા તેની પ્રારંભિક શોધ પછી તેનું નામ હલ્લા રાખવામાં આવ્યું હતું. હલ્લા, એક પવિત્ર સ્થળ તરીકે ગણવામાં આવે છે, તે દક્ષિણ કોરિયામાં સૌથી ઊંચો પર્વત છે. એક્ઝોપ્લેનેટ આપણા સૂર્ય કરતાં મોટા એવા બેકડુ(Baekdu) નામના વિશાળ તારાની પરિક્રમા કરે છે, જે ઉર્સા માઇનોર અથવા “લિટલ બેર” નક્ષત્રમાં સ્થિત છે.

Leave a Comment

Share this post