ડાઇવિંગ સપોર્ટ ક્રાફ્ટ (DSC) પ્રોજેક્ટ

ડાઇવિંગ સપોર્ટ ક્રાફ્ટ (DSC) પ્રોજેક્ટ

  • ટીટાગઢ રેલ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ (TRSL)એ પશ્ચિમ બંગાળના ટીટાગઢમાં તેના શિપયાર્ડમાં ભારતીય નૌકાદળ માટે પ્રથમ ડાઇવિંગ સપોર્ટ ક્રાફ્ટ (DSC) લોન્ચ કર્યું હતું. TRSL ભારતીય નૌકાદળ માટે આવા પાંચ જહાજ બનાવી રહી છે. તમામ પાંચ (05) DSCs નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં ભારતીય નૌકાદળને આપવામાં આવે તેવી ધારણા છે.
  • આ જહાજો બંદરો અને દરિયાકાંઠાના પાણીમાં ઓપરેશનલ/પ્રશિક્ષણ ડાઇવિંગ કામગીરી હાથ ધરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે.
  • ડિઝાઇન સ્ટેજ દરમિયાન જહાજોનું હાઇડ્રોડાયનેમિક વિશ્લેષણ/મોડેલ પરીક્ષણ નેવલ સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજીકલ લેબોરેટરી (NSTL), વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post