આર્થિક સર્વેક્ષણ 2022-23

આર્થિક સર્વેક્ષણ 2022-23

official economic survey મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો :

 1. आर्थिक समीक्षा 2022-23
 2. Summary 2022-23
 3. Highlights
 4. Economic Survey 2022-23

 

1 thought on “આર્થિક સર્વેક્ષણ 2022-23”

 1. આર્થિક સામાજિક સર્વેક્ષણમાં ગરીબ પરિવારો વંચિત રહી ગયા છે, તેમનો સમાવેશ કરવા માટે શું કરવું પડે?
  જવાબ મોકલશો
  દાવો કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ pdf મોકલશો

  Reply

Leave a Comment

TOPICS : , ,

Share this post