નાણાકીય સાક્ષરતા સપ્તાહ 2023

  • રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) 2016 થી દર વર્ષે નાણાકીય સાક્ષરતા સપ્તાહ (FLW) નું આયોજન કરે છે
  • 13 – 17 ફેબ્રુઆરી, 2023 દરમિયાન મનાવવામાં આવનાર આ વર્ષના નાણાકીય સાક્ષરતા સપ્તાહની થીમ “સારી નાણાકીય વર્તણૂક, તમારો ઉદ્ધારક” છે, જેમાં “બચત, આયોજન અને બજેટિંગ” અને “ડિજિટલ નાણાકીય સેવાઓના વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ” પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
  • નેશનલ સ્ટ્રેટેજી ફોર ફાઇનાન્શિયલ એજ્યુકેશન: 2020-2025ના એકંદર વ્યૂહાત્મક ઉદ્દેશો સાથે સંરેખિત થાય છે.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post