ફિનલેન્ડનું સૌથી મોટું પરમાણુ રિએક્ટર તેના સેવા તબક્કામાં

ફિનલેન્ડનું સૌથી મોટું પરમાણુ રિએક્ટર તેના સેવા તબક્કામાં

  • 1.6-GW ઓલ્કિલ્યુટો 3 પરમાણુ રિએક્ટર, જે હવે યુરોપનું સૌથી મોટું રિએક્ટર છે, તેણે 16 એપ્રિલના રોજ નિયમિત ઉત્પાદન શેડ્યૂલ શરૂ કર્યું છે. Olkiluoto 3 એ 1600 મેગાવોટ જનરેટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.  2005માં બાંધકામ શરૂ થયા પછી પ્રથમ વખત સપ્ટેમ્બર 2022 ના અંતમાં પૂર્ણ ક્ષમતા સુધી પહોંચ્યું હતું. ઓલ્કિલ્યુટો 3 એ ત્રીજી પેઢીનું પ્રથમ EPR પ્રેશરાઇઝ્ડ વોટર રિએક્ટર છે, જે મૂળ યુરોપિયન પ્રેશરાઇઝ્ડ વોટર રિએક્ટર અથવા ઇવોલ્યુશનરી પાવર રિએક્ટર તરીકે ઓળખાય છે.
  • રશિયાએ ગયા વર્ષે યુક્રેન પર આક્રમણ કર્યા બાદ ફિનલેન્ડ અને અન્ય યુરોપીયન દેશોનો કુદરતી ગેસ અને પાવરનો પુરવઠો કાપી નાખ્યો હતો. ફિનલેન્ડમાં રશિયાની પાવર નિકાસ મે 2022 માં અટકાવવામાં આવી હતી.

Leave a Comment

Share this post