નેશનલ હેલ્થ ઓથોરિટી દ્વારા 100 માઈક્રોસાઈટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ પ્રથમ ABDM માઈક્રોસાઈટ આઈઝોલમાં શરૂ કરવામાં આવી

નેશનલ હેલ્થ ઓથોરિટી દ્વારા 100 માઈક્રોસાઈટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ પ્રથમ ABDM માઈક્રોસાઈટ આઈઝોલમાં શરૂ કરવામાં આવી

  • નેશનલ હેલ્થ ઓથોરિટી (NHA) એ સમગ્ર દેશમાં આયુષ્માન ભારત ડિજિટલ મિશન (ABDM) ને ઝડપી અપનાવવા માટે 100 માઇક્રોસાઇટ્સ પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી હતી. મિઝોરમ તેની રાજધાની આઇઝોલમાં ABDM માઇક્રોસાઇટનું સંચાલન કરનાર ભારતમાં પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે.
  • આ હેઠળ પ્રદેશમાં ખાનગી ક્લિનિક્સ, નાની હોસ્પિટલો અને લેબ સહિતની તમામ આરોગ્યસંભાળ સુવિધાઓને ABDM-સક્ષમ બનાવવામાં આવશે અને દર્દીઓને ડિજિટલ આરોગ્ય સેવાઓ પ્રદાન કરશે.
  • ABDM હેઠળ 100 માઈક્રોસાઈટ પ્રોજેક્ટ ખાનગી ક્ષેત્રના નાના અને મધ્યમ સ્તરના આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાઓ સુધી પહોંચવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પહેલ છે. માઇક્રોસાઇટ્સનો ખ્યાલ હેલ્થકેર ડિજિટાઇઝેશનને મજબૂત પ્રોત્સાહન આપવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો.

ABDM માઈક્રોસાઈટ્સ

  • ABDM માઈક્રોસાઈટ્સ એ એવા ભૌગોલિક પ્રદેશો છે, જ્યાં નાના અને મધ્યમ કક્ષાના ખાનગી આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાઓને ઓનબોર્ડ કરવા માટે કેન્દ્રિત આઉટરીચ પ્રયાસો કરવામાં આવશે. આ માઇક્રોસાઇટ્સ મોટાભાગે ABDMના રાજ્ય મિશન ડિરેક્ટર્સ દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવશે, જ્યારે નાણાકીય સંસાધનો અને સમગ્ર માર્ગદર્શન NHA દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે. આ પ્રોગ્રામ હેઠળ ઇન્ટરફેસિંગ એજન્સી પાસે આ વિસ્તારમાં આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાઓ સુધી પહોંચવા માટે જમીન પરની ટીમ હશે. આ ટીમ ABDMના ફાયદા વિશે જાગૃતિ ફેલાવશે.

Leave a Comment

Share this post