જી. કન્નાબીરન NAACના નવા ડિરેક્ટર

જી. કન્નાબીરન NAACના નવા ડિરેક્ટર

  • નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલોજીના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર-ઇન-ચાર્જ – તિરુચી જી. કન્નાબીરનને નેશનલ એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રેડિટેશન કાઉન્સિલ (NAAC)ના નવા ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. શ્રી કન્નાબીરન પાંચ વર્ષ માટે આ પદ સંભાળશે. તેઓ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી, શ્રી સિટી, આંધ્રપ્રદેશના સ્થાપક ડિરેક્ટર હતા અને તે પોસ્ટ પર 2018 અને 2023ની વચ્ચે પાંચ વર્ષ કામ કર્યું હતું.

નેશનલ એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રેડિટેશન કાઉન્સિલ (NAAC)

  • નેશનલ એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રેડિટેશન કાઉન્સિલ (NAAC) એ ભારતમાં યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC)નું ઘટક એકમ છે. NAACની સ્થાપના 1994મા ભારતમાં ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા અને માન્યતા આપવા માટે એક સ્વાયત્ત સંસ્થા તરીકે કરવામાં આવી હતી. નેશનલ બોર્ડ ઓફ એક્રેડિટેશન (NBA)ની સ્થાપના UGC દ્વારા નહીં પરંતુ ઓલ ઈન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશન (AICTE) દ્વારા કરવામાં આવી હતી. NBA એ એક સ્વાયત્ત સંસ્થા છે, જે ભારતમાં સંસ્થાઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા તકનીકી કાર્યક્રમોને માન્યતા આપે છે
  • NAAC : તે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશનની સ્વાયત્ત (Unstatutory body) સંસ્થા છે. તે સંસ્થાની ‘ગુણવત્તાની સ્થિતિ’ની સમજ મેળવવા માટે ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ (HEI) જેવી કે કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ અથવા અન્ય માન્ય સંસ્થાઓનું મૂલ્યાંકન અને માન્યતાનું સંચાલન કરે છે.
  • મુખ્યાલય: બેંગ્લોર, કર્ણાટક
  • પ્રમુખ : પ્રો. એમ. જગદેશ કુમાર
  • ચેરમેન : પ્રો . અનિલ દત્તાત્રય સહસ્રબુધે

નેશનલ બોર્ડ ઓફ એક્રેડિટેશન (NBA)

  • ભારતની સ્થાપના શરૂઆતમાં AICTE (ઓલ ઈન્ડિયા કાઉન્સિલ ઓફ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન) દ્વારા AICTE એક્ટની કલમ 10(u) હેઠળ વર્ષ 1994માં કરવામાં આવી હતી. NBAએ તેના વર્તમાન સ્વરૂપમાં 7મી જાન્યુઆરી 2010ના રોજથી એક સ્વાયત્ત સંસ્થા તરીકે અસ્તિત્વમાં આવ્યું.

Leave a Comment

Share this post