સરકારે વૃદ્ધોના સશક્તિકરણ માટે ‘અટલ વયો અભ્યુદય યોજના’ શરૂ કરી

સરકારે વૃદ્ધોના સશક્તિકરણ માટે ‘અટલ વયો અભ્યુદય યોજના’ શરૂ કરી

  • સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, વરિષ્ઠ નાગરિકોના કલ્યાણ માટે નોડલ વિભાગ હોવાથી, વિવિધ કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ અમલમાં મૂકે છે. અટલ વયો અભ્યુદય યોજના (AVYAY) એ ભારતમાં સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલય દ્વારા વરિષ્ઠ નાગરિકોને સશક્ત કરવા અને તેમની સુખાકારી અને સામાજિક સમાવેશને સુનિશ્ચિત કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી યોજના છે.
  • તે કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજના છે, જે અગાઉ વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે રાષ્ટ્રીય કાર્ય યોજના તરીકે ઓળખાતી હતી. નેશનલ એક્શન પ્લાન ફોર સિનિયર સિટીઝન (NAPSrc)માં સુધારો કરીને તેનું નામ બદલીને એપ્રિલ 2021માં અટલ વયો અભ્યુદય યોજના (AVYAY) રાખવામાં આવ્યું હતું.
  • તેનું વિઝન એવા સમાજનું નિર્માણ કરવાનું છે, જ્યાં વરિષ્ઠ નાગરિકો સ્વસ્થ, સુખી અને સશક્ત જીવન જીવે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય વૃદ્ધ નાગરિકોની આર્થિક, આરોગ્યસંભાળ અને સામાજિક જરૂરિયાતોને સંબોધવાનો છે, સમાજમાં તેમના મૂલ્યવાન યોગદાનને માન્યતા આપવાનો છે.

Leave a Comment

Share this post