હિમાચલ પ્રદેશ પ્રથમ LPG સક્ષમ અને ધુમાડા મુક્ત ભારતીય રાજ્ય બન્યું

હિમાચલ પ્રદેશ પ્રથમ LPG સક્ષમ અને ધુમાડા મુક્ત ભારતીય રાજ્ય બન્યું

  • હિમાચલ પ્રદેશ પ્રથમ LPG (લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ) સક્ષમ અને ધુમાડા મુક્ત ભારતીય રાજ્ય બન્યું છે.
  • આ સફળતાને કેન્દ્ર સરકારની પ્રધાન મંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) યોજના અને હિમાચલ પ્રદેશ સરકારની મુખ્યમંત્રી ગૃહિણી સુવિધા યોજના (GSY) દ્વારા હાંસિલ કરવામાં આવ્યું છે.
  • PMUY યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ધુમાડાથી થતા રોગોથી છુટકારો મેળવવા અને દેશની મહિલાઓને ઘરની અંદરના પ્રદૂષણથી મુક્ત કરવાનો છે જ્યારે GSYનો ઉદ્દેશ્ય એવા પરિવારોને આવરી લેવાનો છે જે PMUY હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા નથી.
  • ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ, હિમાચલ પ્રદેશમાં રૂ. 81 કરોડના ખર્ચે 1.36 લાખ મફત ઘરેલું જોડાણો આપવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ગૃહિણી સુવિધા યોજના હેઠળ, રૂ. 120 કરોડના ખર્ચે 3.23 લાખ ગૃહિણીઓને મફત ગેસ સિલિન્ડર આપવામાં આવ્યા હતા.

Leave a Comment

Share this post