I2U2 બિઝનેસ ફોરમ અબુ ધાબીમાં

I2U2 બિઝનેસ ફોરમ અબુ ધાબીમાં

  • પ્રથમ  I2U2 બિઝનેસ ફોરમ અબુ ધાબી, UAE ખાતે યોજાયી હતી. જુલાઈ,2022માં I2U2 લીડર્સ સમિટ દરમિયાન I2U2 ગ્રૂપની સત્તાવાર શરૂઆત પછી આ પ્રકારની આ પ્રથમ ફોરમ યોજાઇ હતી. I2U2 ભાગીદારી, જેમાં ભારત, ઇઝરાયેલ, UAE અને USનો સમાવેશ થાય છે. આ ફોરમે ભારત, ઈઝરાયેલ, યુએસ અને યુએઈના વરિષ્ઠ ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રના પ્રતિનિધિઓને ચાર દેશોના વેપારી સમુદાયો વચ્ચે સહકારની તકો પર ચર્ચા કરવા માટે એકસાથે લાવ્યા હતા.

Leave a Comment

Share this post