ભારતીય આર્મ રેસલર્સે વર્લ્ડ આર્મ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં 11 મેડલ જીત્યા

ભારતીય આર્મ રેસલર્સે વર્લ્ડ આર્મ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં 11 મેડલ જીત્યા

  • ભારતીય ટુકડીએ કઝાકિસ્તાનના અલ્માટીમાં આયોજિત 44મી વર્લ્ડ આર્મ રેસલિંગ અને 25મી પેરા આર્મ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2023માં 11 મેડલ જીત્યા હતા.
  • ટીમે ચેમ્પિયનશિપમાં ત્રણ ગોલ્ડ, છ સિલ્વર અને બે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા.
  • આભાસ રાણાને ડાબા અને જમણા હાથની કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા.

Leave a Comment

Share this post