ભારતમાં પ્રથમ AI સ્કૂલ કેરળમાં

ભારતમાં પ્રથમ AI સ્કૂલ કેરળમાં

  • ભારતને તેની પ્રથમ AI શાળા મળી છે. આ શાળા કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં શરૂ કરવામાં આવેલ શાળાનું ઉદ્ઘાટન પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. શાંતિગીરી વિદ્યા ભવન ભારતની અન્ય શાળાઓ જેવું જ છે, પરંતુ માનવ શિક્ષકો સિવાય, બાળકોને AI સાધનોથી ભણાવવામાં આવશે અને તેમને ઘણા વિષયોની માહિતી આપવામાં આવશે.
  • આ AI શાળા iLearning Engine (ILE) USA અને વૈદિક eSchoolના સહયોગથી બનાવવામાં આવી છે. AI ટૂલ્સની મદદથી, તેનો ઉપયોગ અભ્યાસક્રમની રચના, વ્યક્તિગત શિક્ષણ, આકારણી અને શાળામાં વિદ્યાર્થી સહાય સહિત શિક્ષણના વિવિધ પાસાઓમાં કરવામાં આવશે.
  • આ AI સ્કૂલ 8 થી 12 સુધીના બાળકો માટે બનાવવામાં આવી છે.

Leave a Comment

Share this post