ભારતનું ડ્રોન માટેનું પ્રથમસામાન્ય પરીક્ષણ કેન્દ્ર તમિલનાડુમાં

ભારતનું ડ્રોન માટેનુંપ્રથમ સામાન્ય પરીક્ષણ કેન્દ્ર તમિલનાડુમાં

  • ડિફેન્સ ટેસ્ટિંગ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્કીમ (DTIS) હેઠળ ભારતનું પ્રથમ માનવરહિત એરિયલ સિસ્ટમ્સ (ડ્રોન) કોમન ટેસ્ટિંગ સેન્ટર તમિલનાડુમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ કેન્દ્ર શ્રીપેરુમ્બુદુર નજીક વાલમ વડાગલના SIPCOT ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કમાં લગભગ 2.3 એકર વિસ્તારમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
  • તમિલનાડુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (TIDCO) એ તમિલનાડુ ડિફેન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર (TNDIC)ના અમલીકરણ માટે નોડલ એજન્સી છે. TNDICના અમલીકરણના ભાગ રૂપે, રાજ્ય સરકારે બહુપક્ષીય વ્યૂહરચના અપનાવી છે. તેમાંથી એક એરોસ્પેસ અને સંરક્ષણ ઉદ્યોગ માટે સામાન્ય પરીક્ષણ કેન્દ્રો સહિત સક્ષમ ઇકોસિસ્ટમનું નિર્માણ છે.
  • આ પરીક્ષણ કેન્દ્ર તમિલનાડુને એરોસ્પેસ અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં દેશની આત્મનિર્ભરતામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપવા સક્ષમ બનાવશે.

Leave a Comment

Share this post