ઝીરો વેસ્ટના આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ 2023

ઝીરો વેસ્ટના આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ 2023

  • સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN) નો પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય શૂન્ય કચરા (Zero Waste) દિવસ 30મી માર્ચ 2023 ના રોજ ઉજવવામાં આવ્યો. યુ.એન એન્વાયર્નમેન્ટ પ્રોગ્રામ (UNEP) અને UN હ્યુમન સેટલમેન્ટ્સ પ્રોગ્રામ (UN) દ્વારા સંયુક્ત રીતે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN) નો પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય શૂન્ય કચરા (Zero Waste ) દિવસ 30મી માર્ચ 2023 ના રોજ ઉજવવામાં આવ્યો. યુએન એન્વાયર્નમેન્ટ પ્રોગ્રામ (યુએનઇપી) અને યુએન હ્યુમન સેટલમેન્ટ્સ પ્રોગ્રામ (યુએન-હેબિટેટ) દ્વારા સંયુક્ત રીતે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે.

ઝીરો વેસ્ટના આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ  2023 અને ભારત

  • ઝીરો વેસ્ટ 2023ના આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસની થીમ – ‘કચરાને ઘટાડવા અને વ્યવસ્થાપન કરવા માટે ટકાઉ અને પર્યાવરણને યોગ્ય પ્રેક્ટિસ હાંસલ કરવી’. આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય ઉપરોક્ત થીમ સાથે સ્વચ્છોત્સવ – ઝીરો વેસ્ટનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ : કચરામુક્ત શહેરો માટે રેલીનું આયોજન કરી રહ્યું છે. સ્વચ્છ મશાલ માર્ચ ‘મહિલાના નેતૃત્વ હેઠળના સ્વચ્છોત્સવ’ માટે માહોલ સર્જશે, જ્યાં નાગરિકો 29, 30, 31 માર્ચ, 2023ના રોજ કચરો મુક્ત શહેરો માટે રેલી કરશે

સ્વચ્છ ભારત મિશન : 2જી ઓક્ટોબર, 2014

  • 1 ઓક્ટોબર, 2021ના રોજ માનનીય પ્રધાનમંત્રી દ્વારા શરૂ કરાયેલ SBM- અર્બન 2.0 દ્વારા વૈજ્ઞાનિક ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપનને લક્ષ્યમાં રાખીને ‘કચરો મુક્ત શહેરો’ના વિઝન સાથે ચળવળને વેગ મળ્યો હતો.
  • UNEPના સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સને અનુરૂપ, 1લી નવેમ્બર, 2021ના રોજ ગ્લાસગોમાં COP26 ખાતે PM દ્વારા લાઈફ સ્ટાઈલ ફોર ધ એન્વાયર્નમેન્ટ (LiFE)ના કન્સેપ્ટ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.

Leave a Comment

Share this post