મહારાષ્ટ્ર સુશાસનના નિયમોને મંજૂરી આપનારું દેશનું પહેલું રાજ્ય બન્યું

મહારાષ્ટ્ર સુશાસનના નિયમોને મંજૂરી આપનારું દેશનું પહેલું રાજ્ય બન્યું

  • મહારાષ્ટ્ર સુશાસનના નિયમોને મંજૂરી આપનારું દેશનું પહેલું રાજ્ય બન્યું છે. જેનો હેતુ નાગરિકોને ઝડપથી અને સરળતાથી સેવાઓ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો રહેશે. આબોહવા પરિવર્તન પર પગલાં લેવા માટે રાજ્ય પાસે એક અલગ વિભાગ હશે, જે હીટવેવ, કમોસમી વરસાદનો સામનો કરવા માટે એક એક્શન પ્લાન અમલમાં મૂકશે અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગ દ્વારા નિર્ણય લેવામાં નાગરિકોને સામેલ કરશે.
  • સુશાસન માર્ગદર્શિકા ‘આપલે સરકાર સેવા કેન્દ્ર’નો વ્યાપ વિસ્તારીને નાગરિકોને નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં એન્ડ-ટુ-એન્ડ ઓનલાઈન સેવાઓ પૂરી પાડશે અને નાગરિકોની ફરિયાદોનું નિવારણ અહીંથી વધુ ઝડપી કરવામાં આવશે. તૈયાર કરવામાં આવેલ 161 સૂચકાંકોના આધારે સુશાસનની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.

Leave a Comment

Share this post