મહારાષ્ટ્રે 5મી નેશનલ વ્હીલચેર રગ્બી ચેમ્પિયનશિપ 2023 જીતી

મહારાષ્ટ્રે 5મી નેશનલ વ્હીલચેર રગ્બી ચેમ્પિયનશિપ 2023 જીતી

  • પુણેના બાલેવાડી ખાતે તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલ 5મી નેશનલ વ્હીલચેર રગ્બી ચેમ્પિયનશિપ 2023ની ફાઇનલમાં મહારાષ્ટ્રે કર્ણાટકને હરાવ્યું હતું.
  • આ ચેમ્પિયનશિપ ભારતીય રગ્બી ફૂટબોલ યુનિયન (રગ્બી ઈન્ડિયા) દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવી હતી, જે ભારતમાં રગ્બીની રમત માટે એકમાત્ર સંચાલક મંડળ છે, જે વ્હીલચેર રગ્બી ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા અને મિત્સુબિશી કોર્પોરેશનના સહયોગથી કરવામાં આવી હતી.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post