આર્મીના સૌથી વૃદ્ધ સૈનિકોમાંના એક મેજર બખ્તાવર સિંહ બ્રારનું 109 વર્ષની વયે અવસાન થયું

આર્મીના સૌથી વૃદ્ધ સૈનિકોમાંના એક મેજર બખ્તાવર સિંહ બ્રારનું 109 વર્ષની વયે અવસાન થયું.

  • ભારતીય સેના અને તેની કુમાઉ રેજિમેન્ટના સૌથી જૂના અનુભવીઓમાંના એક મેજર બખ્તાવર સિંહ બ્રાર (નિવૃત્ત), યુએસમાં 109 વર્ષની વયે અવસાન પામ્યા હતા. 19 નવેમ્બર, 1913ના રોજ ફરીદકોટ જિલ્લાના એક ગામમાં જન્મેલા, મેજર બ્રારે ફરીદકોટ રાજ્ય દળોમાં સેવા આપી અને પછી 1963માં નિવૃત્ત થતાં પહેલાં 6 કુમાઉ રેજિમેન્ટમાં જોડાયા હતા. તેમની નિવૃત્તિ પછી, મેજર બ્રાર મધ્યપ્રદેશ ગયા અને પછી યુ.એસ.માં સ્થાયી થયા અને કેલિફોર્નિયાના ડેલાનોમાં સૌથી ધનિક ખેડૂતોમાંના એક બન્યા હતા.

Leave a Comment

Share this post