મિથેનભક્ષી બેક્ટેરિયા ગ્લોબલવોર્મિંગ નિયંત્રણમાં સહાયક  

મિથેનભક્ષી બેક્ટેરિયા ગ્લોબલવોર્મિંગ નિયંત્રણમાં સહાયક

  • વોશિંગ્ટન યુનિવર્સિટીના સંશોધકો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ અભ્યાસ સૂચવે છે કે મિથેનનો વપરાશ કરતાં મિથેનોટ્રોફ્સ તરીકે ઓળખાતા બેક્ટેરિયાની મદદ વડે સંભવિતપણે વૈશ્વિક ગરમીના દરને ધીમું કરી શકે છે.
  • મિથેન એ ઊર્જા ઉત્પાદન, ઉદ્યોગ, કૃષિ અને કચરા વ્યવસ્થાપન સહિતના વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી ઉત્સર્જિત શક્તિશાળી ગ્રીનહાઉસ ગેસ છે.
  • સંશોધકોએ બેક્ટેરિયાના ચોક્કસ સ્ટ્રેનની ઓળખ કરી છે તે મેથિલોટુવિમાઇક્રોબિયમ બ્યુરીટેન્સ 5GB1C છે, જે ઓછી સાંદ્રતામાં હાજર હોવા છતાં પણ મિથેનને અસરકારક રીતે દૂર કરે છે. અન્ય ઘણી સૂચિત મિથેન ઘટાડા વ્યૂહરચનાઓથી વિપરીત એવી આ પદ્ધતિ નોંધપાત્ર ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે જવાબદાર નાઈટ્રસ ઓક્સાઇડ ઉત્સર્જન ઉત્પન્ન કરતી નથી.

Leave a Comment

Share this post