‘મોસી II’

‘મોસી II’

  • દક્ષિણ આફ્રિકાએ ફેબ્રુઆરી 2023માં હિંદ મહાસાગરમાં રશિયા અને ચીન સાથે સંયુક્ત નૌકાદળ સૈન્ય અભ્યાસ ‘મોસી II’ શરૂ કર્યો હતો.

દક્ષિણ આફ્રિકા:

  • તે આફ્રિકન ખંડના દક્ષિણ છેડે આવેલો દેશ છે.
  • ક્રુગર નેશનલ પાર્ક દક્ષિણ આફ્રિકામાં આવેલું છે.
  • રાજધાની: કેપ ટાઉન, પ્રિટોરિયા, બ્લૂમફોન્ટેન

Leave a Comment

Share this post