રાષ્ટ્રીય બીચ સોકર ચેમ્પિયનશીપ

રાષ્ટ્રીય બીચ સોકર ચેમ્પિયનશીપ

  • સુરતના ડુમસ બીચ ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય બીચ સોકર ચેમ્પિયનશીપ કેરળે જીતી હતી.
  • કેરળના ગોલકીપર સંતોષ કાશ્મીરને ટુર્નામેન્ટના સર્વશ્રેષ્ઠ ગોલકીપરનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.
  • રાજસ્થાનના અમિત ગોદારા 27 ગોલ સાથે સૌથી વધુ ગોલ સ્કોરર હતા.

Leave a Comment

Share this post