ભારતનું પ્રથમ નેશનલ મેટ્રો રેલ નોલેજ સેન્ટર

  • GA ઇન્ફ્રા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને ફેબ્રુઆરી 2023માં દેશના પ્રથમ નેશનલ મેટ્રો રેલ નોલેજ સેન્ટરની ડિઝાઇન અને નિર્માણ માટે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે.
  • આ કેન્દ્ર દિલ્હીના વિશ્વવિદ્યાલય મેટ્રો સ્ટેશન પર સ્થિત હશે અને તે પબ્લિક-પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ (PPP) મોડલ પર બાંધવામાં આવશે.
  • આ કેન્દ્ર મેટ્રો રેલ વ્યાવસાયિકો માટે તાલીમ અને ક્ષમતા-નિર્માણની તકો પૂરી પાડશે.

મેટ્રો અંગેના કેટલાક અગત્યના તથ્યો :

  • કોલકાતા મેટ્રોનું આગમન જોનાર પ્રથમ શહેર હતું.
  • દેશની પ્રથમ મેટ્રોનું કામ 1972માં શરૂ થયું હતું જ્યારે કામગીરી 1984માં શરૂ થઈ હતી.
  • રેપિડ મેટ્રો રેલ ગુડગાંવ, જેણે નવેમ્બર 2013 માં કામગીરી શરૂ કરી હતી, તે ભારતનું પ્રથમ ખાનગી માલિકીનું અને સંચાલિત મેટ્રો નેટવર્ક છે.
  • દિલ્હી મેટ્રો, ભારતનું પ્રથમ આધુનિક મેટ્રો નેટવર્ક, જેણે 2002 માં કામગીરી શરૂ કરી હતી.
  • દિલ્હી મેટ્રો 97 કિલોમીટરથી વધુ ડ્રાઈવર વિનાની ટેક્નોલોજી સાથે કામ કરતું વિશ્વનું ચોથું સૌથી મોટું નેટવર્ક છે.

Leave a Comment

Share this post