નવી ધૂળ નિયંત્રણ ટેકનોલોજી(New Dust Control Technology)

નવી ધૂળ નિયંત્રણ ટેકનોલોજી(New Dust Control Technology)

  • તાજેતરમાં સેન્ટ્રલ માઈન પ્લાનિંગ એન્ડ ડિઝાઈન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ લિમિટેડ (CMPDIL) એ ફ્યુજીટીવ ડસ્ટની જનરેશન અને મૂવમેન્ટને કંટ્રોલ કરવા માટેની પદ્ધતિની શોધ કરી છે.

નવી ધૂળ નિયંત્રણ ટેકનોલોજી વિશે

  • તેનો ઉદ્દેશ્ય ખાણકામ વિસ્તારોમાં ધૂળને ઘટાડવા અને નિયંત્રિત કરવાનો છે.
  • કોલસાની ખાણો, થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ્સ, રેલ્વે સાઇડિંગ્સ અને બંદરોમાં આ ટેક્નોલોજી ઉપયોગી થશે.
  • તે ખુલ્લા સ્ત્રોતોમાંથી ધૂળનું ઉત્પાદન ઘટાડવામાં મદદ કરશે.
  • તે અવાજ એટેન્યુએશન પ્રદાન કરશે.
  • ફ્યુજિટિવ ડસ્ટ એ એક પ્રકારનું રજકણ છે જે વાયુ પ્રદૂષણનું કારણ બને છે કારણ કે તે ઘણા સ્ત્રોતો દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે.

સેન્ટ્રલ માઇન પ્લાનિંગ એન્ડ ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લિમિટેડ (CMPDIL) વિશે

  • CMPDIL એ ભારત સરકારનું સાહસ છે જેનું વડુમથક ભારતમાં રાંચી ખાતે છે.
  • તે કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CIL) અને શેડ્યૂલ-B કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની છે.
  • તે જૂન,2019થી મીની રત્ન (કેટેગરી I) કંપની છે અને માર્ચ,1998 થી ISO 9001 પ્રમાણિત છે.

Leave a Comment

TOPICS : , ,

Share this post