પોર્ટર પ્રાઈઝ 2023

પોર્ટર પ્રાઈઝ 2023

  • કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયને ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર કોમ્પિટિટિવનેસ (IFC) અને સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી દ્વારા ‘પોર્ટર પ્રાઈઝ 2023’થી નવાજવામાં આવ્યા છે. આ પુરસ્કાર કોવિડ-19 રોગચાળાના નિયંત્રણ અને નિયંત્રણમાં ભારત સરકાર દ્વારા અનુસરવામાં આવેલી સર્વગ્રાહી વ્યૂહરચનાને માન્યતા આપે છે.
  • કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી ડૉ.મનસુખ માંડવિયાએ વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સ્ટેનફોર્ડ ‘ધ ઈન્ડિયા ડાયલોગ’માં ભાગ લીધો હતો. ‘ધ ઈન્ડિયા ડાયલોગ’ ખાતે “પોર્ટર પુરસ્કાર”ની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
  • કોન્ફરન્સની થીમ “ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા 2023: નવીનતા, સ્પર્ધાત્મકતા અને સામાજિક પ્રગતિ” હતી.
  • “પોર્ટર પ્રાઈઝ 2023″નું નામ માઈકલ ઈ. પોર્ટર, અર્થશાસ્ત્રી, સંશોધક, લેખક, સલાહકાર, વક્તા અને શિક્ષકના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post