પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાલ પુરસ્કાર 2023

પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાલ પુરસ્કાર 2023

  • પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કારમાં વડોદરાના શૌર્યજીત ખૈરેનું રાષ્ટ્રપતિએ સન્માન કર્યું છે.
  • નવીદિલ્હીમાં વિજ્ઞાન ભવન ખાતે આયોજીત સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મૂએ શૌર્યજીતને ચંદ્રક એનાયત કર્યો હતો.
  • ભારતના રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુએ આ વર્ષે દેશના તમામ પ્રદેશોમાંથી પસંદ કરાયેલા 11 બાળકોને કલા અને સંસ્કૃતિ (4), બહાદુરી (1), નવીનતા (2), સમાજ સેવા (1) અને રમતો (3)ના ક્ષેત્રમાં તેમની અસાધારણ સિદ્ધિ બદલ પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાલ પુરસ્કાર(PMRBP) એનાયત કરવામાં આવ્યા છે.
  • આ પુરસ્કારો 5 થી 18 વર્ષની વય જૂથના બાળકોને છ કેટેગરીમાં શ્રેષ્ઠતા માટે આપવામાં આવે છે.
  • કલા અને સંસ્કૃતિ, બહાદુરી, નવીનતા, શૈક્ષણિક, સમાજ સેવા અને રમતગમત, જે રાષ્ટ્રીય માન્યતાને પાત્ર છે. PMRBP ના દરેક પુરસ્કાર મેળવનારને મેડલ, રૂ. 1 લાખનું રોકડ પુરસ્કાર અને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે.
  • મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા વર્ષ 1996માં પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાલ પુરસ્કારની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.
  • પુરસ્કારો (2018 સુધી) અગાઉ અસાધારણ  સિદ્ધિ માટે રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર તરીકે ઓળખાતા હતા.
  • બહાદુરીને (2018માં) એવોર્ડ માટે શ્રેણી તરીકે ઉમેરવામાં આવી છે.

Leave a Comment

Share this post