રતન તાતાને મહારાષ્ટ્રનો પ્રથમ ‘ઉદ્યોગ રત્ન’ પુરસ્કાર એનાયત

રતન તાતાને મહારાષ્ટ્રનો પ્રથમ ‘ઉદ્યોગ રત્ન’ પુરસ્કાર એનાયત

  • વરિષ્ઠ ઉદ્યોગપતિ રતન રતન તાતાને મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા પ્રથમ ‘ઉદ્યોગ રત્ન’ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સન્માનમાં મહારાષ્ટ્ર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કૉર્પોરેશન (MIDC) તરફથી શાલ, પ્રશસ્તિપત્ર અને સ્મૃતિ ચિહ્ન આપવામાં આવ્યું હતું.
  • સીરમ સંસ્થાના અદાર પુનાવાલાને ‘ઉદ્યોગ મિત્ર’ એવોર્ડ એનાયત કરાયો હતો. વિલાસ શિંદેને ‘શ્રેષ્ઠ મરાઠી આંત્રપ્રિન્યોર’નો એવોર્ડ મળ્યો હતો. સરકારે પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગ સાહસિકોને ‘મહારાષ્ટ્ર ઉદ્યોગ પુરસ્કાર’ પણ એનાયત કર્યા છે.

Leave a Comment

Share this post