રવનીત કૌરને કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયાના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા

  • કેન્દ્ર સરકારે 1988ના પંજાબ કેડરના IAS અધિકારી રવનીત કૌરને ભારતના કોમ્પિટિશન કમિશનના નવા અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા.
  • સંગીતા વર્મા એક્ટિંગ ચેરપર્સન તરીકે ફરજ બજાવે છે.
  • 15 મેના આદેશ મુજબ, તેણીની નિમણૂક તેણીએ ચાર્જ સંભાળ્યાની તારીખથી અથવા 65 વર્ષની ઉંમર સુધીની તારીખ સુધી અથવા આગળના આદેશો સુધી, બેમાંથી જે વહેલું હોય ત્યાં સુધી પાંચ વર્ષ માટે રહેશે.

Leave a Comment

Share this post