સંજય કુમાર અગ્રવાલે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC) ના અધ્યક્ષ તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો

સંજય કુમાર અગ્રવાલે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC)ના અધ્યક્ષ તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો

  • વિવેક જોહરીના નિવૃત્તિ પછી સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ પરોક્ષ કર અને કસ્ટમ્સના નવા અધ્યક્ષ તરીકે ભારતીય મહેસૂલ સેવા અધિકારી સંજય કુમાર અગ્રવાલે અધ્યક્ષ તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. સંજય કુમાર અગ્રવાલ 1 માર્ચ, 2022 થી CBIC બોર્ડમાં સભ્ય (તપાસ) તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા.
  • CBICએ CBICના તપાસ(investigation) સભ્ય તરીકે વરિષ્ઠ IRS અધિકારી સુરજીત ભુજાબલની પણ નિમણૂક કરી છે.

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC)

  • સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ પરોક્ષ કર અને કસ્ટમ્સ એ ભારત સરકારના નાણા મંત્રાલય હેઠળના મહેસૂલ વિભાગનો એક ભાગ છે. તે કસ્ટમ્સ, સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ ડ્યુટી, સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ અને IGST, દાણચોરી અટકાવવા અને કસ્ટમ્સ, સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ, સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ, IGST અને સંબંધિત બાબતોના વહીવટને લગતી નીતિની રચનાના કાર્યો સાથે કામ કરે છે.
  • સ્થાપના : 1 જાન્યુઆરી 1964
  • CBDT અને CBICની રચના સેન્ટ્રલ બોર્ડ્સ ઓફ રેવન્યુ એક્ટ, 1963 હેઠળ કરવામાં આવી છે. બંને બોર્ડ નાણા મંત્રાલય હેઠળના મહેસૂલ વિભાગનો ભાગ છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ એક્સાઇઝ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBEC)ને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST)ના રોલ આઉટ પછી 2018મા સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સિસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC) તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Comment

Share this post