શલિજા ધામી

શલિજા ધામી

  • ગ્રુપ કેપ્ટન શલિજા ધામી ભારતીય વાયુસેનામાં ફ્રન્ટલાઈન ફાઈટર યુનિટને કમાન્ડ કરનાર પ્રથમ મહિલા અધિકારી બની. ભારતીય વાયુસેનાએ જાહેરાત કરી કે ગ્રુપ કેપ્ટન શલિજા ધામી પશ્ચિમી સેક્ટરમાં મિસાઈલ સ્ક્વોડ્રનને કમાન્ડ કરશે. IAFના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત, એક મહિલા અધિકારીને પશ્ચિમી ક્ષેત્રમાં મિસાઈલ સ્ક્વોડ્રનમાં ફ્રન્ટલાઈન કોમ્બેટ યુનિટની કમાન્ડ આપવામાં આવી છે.

Leave a Comment

Share this post