સાયલન્ટ વેલી નેશનલ પાર્ક

સાયલન્ટ વેલી નેશનલ પાર્ક

  • કેરળમાં સાયલન્ટ વેલી નેશનલ પાર્ક ખાતે તાજેતરમાં હાથ ધરવામાં આવેલા પક્ષી સર્વેક્ષણમાં કુલ 175 પ્રજાતિઓની ઓળખ કરવામાં આવી હતી.
  • જેમાંની 17 નવી નોંધવામાં આવી હતી.

સાયલન્ટ વેલી નેશનલ પાર્ક વિશે

  • સાયલન્ટ વેલી નેશનલ પાર્ક કેરળમાં નીલગીરી ટેકરીઓ પર આવેલું છે.
  • ઉદ્યાનનો કુલ વિસ્તાર 89.52 ચોરસ કિમી છે.
  • સમગ્ર ઉદ્યાન વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિના રક્ષણ માટે બફર ઝોનથી ઘેરાયેલું છે. બફર ઝોન 148 ચોરસ કિ.મી. છે.
  • તેને વર્ષ 1914માં અનામત જંગલ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. પછી 1984માં તેને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું.
  • વાઘ, ગૌર, ચિત્તો, જંગલી ડુક્કર, દીપડો, ઇન્ડિયન સિવેટ અને સંભાર જેવી ઘણી લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિઓ સાયલન્ટ વેલી પાર્કમાં જોવા મળે છે.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post