જોશીમઠમાં જમીન ધસી જવાની ઘટના પર દેખરેખ માટે છ સિસ્મોગ્રામ ટાવર ઉભા કરાયા

જોશીમઠમાં જમીન ધસી જવાની ઘટના પર દેખરેખ માટે છ સિસ્મોગ્રામ ટાવર ઉભા કરાયા

  • પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય હેઠળના નેશનલ સેન્ટર ઓફ સિસ્મોલોજી (NCS) એ તાજેતરમાં જોશીમઠમાં જમીન ધસી જવાની ઘટના પર દેખરેખ માટે અને મજબૂત ઉકેલ વિકસાવવા માટે છ સિસ્મોગ્રામ ટાવર સ્થાપિત કર્યા છે, જે પ્રદેશમાં કુદરતી કે માનવસર્જિત હાઇડ્રોલોજિકલ ફેરફારોને કારણે જમીન ધસી રહી છે તેના અભ્યાસ માટે ડેટા સંકલિત કરવામાં મદદ કરશે.
  • આ અભ્યાસ સિસ્મિક માઇક્રો-ઝોનેશન નકશા તૈયાર કરવામાં મદદ કરશે, જે શહેરી આયોજનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે કારણ કે તે ભૂકંપની અસરની આગાહી કરવામાં મદદ કરે છે. આ પછી ચમોલી પ્રદેશ, જ્યાં જોશીમઠ સ્થિત છે, ભવિષ્યના વિકાસ માટે તેનો પોતાનો બિલ્ડિંગ ડિઝાઇન કોડ હશે.તે હિમાલય પ્રદેશમાં ઉચ્ચ સિસ્મિક ઝોનના ટકાઉ વિકાસ માટે લાંબા ગાળાના આયોજનમાં પણ મદદ કરશે.
  • આ અભ્યાસનું પરિણામ ડિસેમ્બર 2023માં આવશે.

Leave a Comment

Share this post