ભારતીય મૂળના સુબ્રમણ્યમની UK રોયલ એરફોર્સના વોરંટ ઓફિસર તરીકે નિમણૂક

ભારતીય મૂળના સુબ્રમણ્યમની UK રોયલ એરફોર્સના વોરંટ ઓફિસર તરીકે નિમણૂક

  • ભારતીય મૂળના ‘સબ્બી’ સુબ્રમણ્યમની યુનાઇટેડ કિંગડમ (UK) રોયલ એરફોર્સના વોરંટ ઓફિસર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.આ ભૂમિકામાં RAF કર્મચારીઓને લગતી બાબતો પર એર સ્ટાફના વડાને સલાહ આપવાનો સમાવેશ થાય છે. સુબ્રમણ્યમે વોરંટ ઓફિસર જેક આલ્પર્ટ પાસેથી કાર્યભાર સંભાળ્યો છે.

રોયલ એર ફોર્સ (RAF)

  • રોયલ એર ફોર્સ (RAF) એ યુનાઇટેડ કિંગડમનું હવાઈ યુદ્ધ અને અવકાશ દળ છે. રોયલ ફ્લાઈંગ કોર્પ્સ (RFC) અને રોયલ નેવલ એર સર્વિસ (RNAS)નું પુનઃગઠન કરીને 1 એપ્રિલ 1918ના રોજ પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધના અંત તરફ તેની રચના કરવામાં આવી હતી, જે વિશ્વની પ્રથમ સ્વતંત્ર હવાઈ દળ બની હતી.

Leave a Comment

Share this post