કેરળ તમામ પોલીસ જિલ્લાઓમાં ડ્રોન સર્વેલન્સ ધરાવતું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું

  • કેરળ રાજ્યના તમામ પોલીસ જિલ્લાઓમાં ડ્રોન સર્વેલન્સ સિસ્ટમ ધરાવતું દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે.
  • મુખ્ય પ્રધાન પિનરાઈ વિજયને તમામ પોલીસ જિલ્લાઓમાં ડ્રોનનું વિતરણ કર્યું હતું અને ખાસ પ્રશિક્ષિત ડ્રોન પાઇલટ્સને ડ્રોન પાઇલટ લાઇસન્સ આપ્યા હતા.
  • તેમણે આ પ્રસંગે સ્વદેશી રીતે વિકસિત એન્ટી ડ્રોન સોફ્ટવેર પણ લોન્ચ કર્યું હતું.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post