રોબોટિક ફ્રેમવર્ક લોન્ચ કરનાર પ્રથમ રાજ્ય :તેલંગાણા

  • તેલંગાણાએ રોબોટિક્સ ફ્રેમવર્કની જાહેરાત કરી છે, જેનો હેતુ રોબોટિક્સ માટે ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાનો છે.
  • આ ફ્રેમવર્ક કૃષિ, આરોગ્ય સંભાળ, ઔદ્યોગિક ઓટોમેશન અને કન્ઝ્યુમર રોબોટિક્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
  • માળખાના અમલીકરણ માટે તેલંગાણા રોબોટિક્સ ઈનોવેશન સેન્ટર (TRIC) નોડલ એજન્સી તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
  • રોબોટિક ઇન્સ્ટોલેશન માટે ભારતને દસમા સૌથી મોટા બજાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે રોબોટિક્સ ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિની નોંધપાત્ર સંભાવના દર્શાવે છે.

Leave a Comment

Share this post