કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે વિવિધ પોષક તત્વો આધારિત સબસિડી (NBS)ને મંજૂરી આપી

કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે વિવિધ પોષક તત્વો આધારિત સબસિડી (NBS)ને મંજૂરી આપી

  • કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે વિવિધ પોષક તત્વો એટલે કે નાઈટ્રોજન (N), ફોસ્ફરસ (P), પોટાશ (K) અને સલ્ફર (S) માટે પોષક તત્ત્વો આધારિત સબસિડી (NBS) દરોમાં સુધારા માટે ખાતર વિભાગના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે. રવિ સિઝન 2022-23 માટે (01.01.2023થી 31.03.2023 સુધી) અને ખરીફ સિઝન, 2023 માટે (1.4.2023 થી 30.09.2023 સુધી) ફોસ્ફેટિક અને P&K) માટે NBS દરો મંજૂર કરાયા છે.
  • P&K ખાતરો પરની સબસિડી 01.04.2010થી અમલી NBS સ્કીમ દ્વારા સંચાલિત થાય છે. સરકાર ખરીફ 2023 માટે ખેડૂતોને ગુણવત્તાયુક્ત અને સબસિડીવાળા P&K ખાતરો પૂરા પાડવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાને પૂર્ણ કરવા માટે રૂ. 38,000 કરોડની સબસિડી આપશે. પોષક-આધારિત સબસિડી યોજના તમામ બિન-યુરિયા આધારિત ખાતરો માટે સબસિડી પૂરી પાડે છે.
  • NBS યોજનાની સ્થાપના કૃષિ ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા અને કૃષિ વળતરમાં સુધારો કરવા માટે સંતુલિત રીતે જમીનની ફળદ્રુપતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કરવામાં આવી હતી. યોજના હેઠળ, યુરિયા સિવાયના સબસિડીવાળા ફોસ્ફેટિક અને પોટાસિક (P&K) ખાતરોના દરેક ગ્રેડને તેમની પોષણ સામગ્રીના આધારે વાર્ષિક ધોરણે નિર્ધારિત સબસિડીનું નિશ્ચિત સ્તર મળે છે.

Leave a Comment

Share this post