કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નવી દિલ્હીમાં CRSS સહારા રિફંડ પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નવી દિલ્હીમાં CRSS સહારા રિફંડ પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું

  • કેન્દ્રિય ગૃહ અને સહકારમંત્રી અમિત શાહે નવી દિલ્હીમાં CRSS સહારા રિફંડ પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું હતું. આ પોર્ટલ પર, સહારાના રોકાણકારોને તેમના પૈસા પાછા મેળવવાની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા વિશે માહિતી આપવામાં આવશે. સહારા ગ્રૂપની વીમા કંપનીમાં જેમના નાણા ઘણા વર્ષોથી ફસાયેલા છે તે પરત મળી શકે છે. આ પોર્ટલનો હેતુ સહારા ગ્રૂપની 4 સહકારી મંડળીઓમાં જમા કરાયેલા કરોડો લોકોના વેતન લગભગ 45 દિવસમાં પરત કરવાનો છે.
  • સરકારે 29 માર્ચે કહ્યું હતું કે 9 મહિનાની અંદર ચાર સહકારી મંડળીઓના 10 કરોડ રોકાણકારોને નાણાં પરત કરવામાં આવશે. સહારા ગ્રૂપ દ્વારા સંચાલિત ચાર સહકારી મંડળીઓના 10 કરોડથી વધુ રોકાણકારોને તેમના નાણાં વ્યાજ સહિત મળશે. નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે આ ચાર સહકારી મંડળીઓમાં આ રોકાણકારોના નાણાં ફસાયેલા છે.
  • સહારા ગ્રૂપની 4 સહકારી મંડળી – સહારા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ, સહારાયન યુનિવર્સલ મલ્ટીપર્પઝ સોસાયટી લિમિટેડ, હુમારા ઇન્ડિયા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ અને સ્ટાર્સ મલ્ટીપર્પઝ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડમાં 10 કરોડ થાપણદારોના નામ ફસાયેલા છે. જેમાં 30,000 રૂપિયા સુધીનું રોકાણ છે તેવા થાપણદારોની સંખ્યા 2.5 કરોડ જેટલી છે.
  • સહારા ગ્રૂપની આ સહકારી સમિતિઓની પાસે પૈસા જમા કરાવનારને રાહત અપાવવા માટે સહકારિત મંત્રાલયે ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયમાં અરજી દાખલ કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે સહારા-સેબી રિફંડ એકાઉન્ટમાંથી સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રાર ઑફ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ (CRCS)ને રૂ. 5,000 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવાનો આદેશ આપ્યા હતા.

Leave a Comment

Share this post