વિશ્વનું પ્રથમ કોમર્શિયલ સ્પેસ સ્ટેશન

  • સ્પેસએક્સ, ખાનગી એરોસ્પેસ કંપનીએ 2025 સુધીમાં વિશ્વનું પ્રથમ કોમર્શિયલ સ્પેસ સ્ટેશન શરૂ કરવાની તેની મહત્વાકાંક્ષી યોજનાની જાહેરાત કરી છે.
  • સ્પેસએક્સ અને કેલિફોર્નિયા સ્થિત સ્ટાર્ટ-અપ વાસ્ટ 2025ની શરૂઆતમાં પ્રથમ કોમર્શિયલ સ્પેસ સ્ટેશનને ભ્રમણકક્ષામાં લોન્ચ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.
  • હેવન-1 તરીકે ઓળખાતું પ્રારંભિક સ્ટેશન, આશરે 33 ફૂટ લાંબુ અને 12.5 ફૂટ પહોળું એક નાનું મોડ્યુલ હશે અને તેમાં એકસાથે ચાર ક્રૂ સભ્યોને સમાવી શકાશે.
  • હેવન-1ને સ્પેસએક્સ ફાલ્કન 9 રોકેટ પર લોન્ચ કરવામાં આવશે અને સ્પેસ સ્ટેશનના વિસ્તરણ માટે ભવિષ્યમાં વધારાના મોડ્યુલ્સ સાથે જોડાશે.

Leave a Comment

Share this post